چرم دوزی فرش

چرم دوزی فرش در اصل کار چرم دوزی،به لحاظ لوله شدن کناره های طولی فرش انجام می شود ، ولی در حال حاضر به دلایل…

ادامه مطلب