برچسب: قالی اصفهان

  • رنگبرداری فرش ۲۲۹۱۵۵۴۹ / لکه برداری فرش

    رنگبرداری فرش ۲۲۹۱۵۵۴۹ / لکه برداری فرش

      رنگبرداری فرش  ۲۲۹۱۵۵۴۹   رنگبرداری فرش  قابل توجه صادر کنندگان فرش با اینکه در شستشوی کارخانه ای با توجه به امر صادرات فرش و تقاضای مشتریان اروپایی مبنی بر شید ملایم فرشهای دستبافت به چند روش عمل رنگبرداری انجام می گرددو که البته برخی روشها باعث آسیب رسیدن به الیاف پشم و ابریشم و […]

× واتساپ