قالیشویی لواسان ۲۲۹۱۵۵۴۹

بیدزدگی فرش _ بید خوردگی فرش

رفوگری فرش گل ابریشم

رنگبرداری فرش ۲۲۹۱۵۵۴۹ / لکه برداری فرش

پوسیدگی فرش

× واتساپ