برچسب: ریشه فرش ترکمن

  • ریشه بافی فرش

    ریشه بافی فرش

    ریشه بافی فرش   ریشه بافی فرش          ریشه بافی فرش ریشه بافی فرش      ریشه بافی فرش فرش هایی که به دلیل استفاده زیاد، ریشه هایشان از بین می رود، نیاز به ریشه دوزی دارند. همچنین به دلیل پوسیدگی چله، بویژه چله های پنبه ای فرش نیاز به مرمت دارد. […]

× واتساپ