قالیشویی لواسان ۲۲۹۱۵۵۴۹

بیدزدگی فرش _ بید خوردگی فرش

رفوگری شمیرانات

ریشه بافی فرش

رنگبرداری فرش ۲۲۹۱۵۵۴۹ / لکه برداری فرش

× واتساپ ?